Please enable JS

Автор: SinoptikOdUa

Вплив погоди та клімату на самопочуття людини

/ SinoptikOdUa/Особливості погоди

Навколишнє середовище і, зокрема, атмосфера, безупинно впли­вають на людину. Цей вилив не залишається постійним, оскільки умови зовнішнього середовища змінюються. При кожній зміні при­родних умов змінюється й робота організму людини. Якщо ці зміни постійні (добові, сезонні), то людина до них давно пристосувалася і перебудова організму відбувається безболісно. Саме цій темі, впливу погоду та кліматичних умов на…

Детальніше
0 4
Рівень забрудення повітря над територією України

Рівень забрудення повітря над територією України

/ SinoptikOdUa/Екологія

Устатті М. П. Баштаннік про стан забруднення атмосфери над Україною (праці УкрНДГМІ) представлено результати дослідження просторово-часових закономірностей розподілу викидів та концентрацій забруднювальних речовин у повітрі над територією України протягом 1990-2012 рр. Дано оцінку якості атмосферного повітря в 53 промислових містах відповідно до гранично допустимих концентрацій (ГДК). Виявлено, що коливання середніх рівнів забруднення характеризуються довгоперіодними змінами, які…

Детальніше
0 1

Стан забруднення навколишнього середовища в Україні у 2014р.

/ SinoptikOdUa/Екологія

Проблема забруднення навколишнього середовища привертає увагу всіх – як пересічних громадян так і міжнародні організації, владні структури, наукову спільноту, тощо. Стан навколишнього середовища, а саме його рівень забруднення безпосередньо впливає на можливість функціонування туристичних організацій. У зв’язку з проблемами пов’язаними зі станом навколишнього середовища в Україні впроваджені певні механізми екологічної політики щодо створення державної системи…

Детальніше
0 1

Аналіз кліматичних особливостей в Україні у 2014р.

/ SinoptikOdUa/Особливості погоди

Клімат є одним з найголовніших з чинників, що впливає на розвиток туристичного бізнесу у конкретному регіоні, а саме на сезонність туристичних потоків та величину туристичного трафіку. Клімат, погодні умови мають визначальний вплив на розвиток масового туризму. Відомо, що в Україні відбуваються довгоперіодні зміни мтеорологічних показників, при цьому часто піднімають питання зміни клімату. В даній статті…

Детальніше
0 1