Please enable JS

Категорія: Екологія

Рівень забрудення повітря над територією України

Рівень забрудення повітря над територією України

/ SinoptikOdUa/Екологія

Устатті М. П. Баштаннік про стан забруднення атмосфери над Україною (праці УкрНДГМІ) представлено результати дослідження просторово-часових закономірностей розподілу викидів та концентрацій забруднювальних речовин у повітрі над територією України протягом 1990-2012 рр. Дано оцінку якості атмосферного повітря в 53 промислових містах відповідно до гранично допустимих концентрацій (ГДК). Виявлено, що коливання середніх рівнів забруднення характеризуються довгоперіодними змінами, які…

Детальніше
0 1

Стан забруднення навколишнього середовища в Україні у 2014р.

/ SinoptikOdUa/Екологія

Проблема забруднення навколишнього середовища привертає увагу всіх – як пересічних громадян так і міжнародні організації, владні структури, наукову спільноту, тощо. Стан навколишнього середовища, а саме його рівень забруднення безпосередньо впливає на можливість функціонування туристичних організацій. У зв’язку з проблемами пов’язаними зі станом навколишнього середовища в Україні впроваджені певні механізми екологічної політики щодо створення державної системи…

Детальніше
0 1